Nyugdíjszámítás 2024: Aki idén megy nyugdíjba, az most nagyon figyeljen!

Szatmáry Tünde Katalin

Munka, nyugdíj

Szatmáry Tünde Katalin


Nyugdíjszámítás 2024: Aki idén megy nyugdíjba, az most nagyon figyeljen!

Az idei nyugdíjba vonulók, illetve akik valamilyen oknál fogva nyugdíjszerű ellátásban részesültek, nagy várakozással tekintenek a most megjelenő kormányrendeletre, melynek melléklete tartalmazza az nyugdíjszámításhoz szükséges vonatkozó valorizációs szorzószámokat.

Hatályba léptek az idei nyugdíjszámításhoz nélkülözhetetlen valorizációs szorzók. Az erről szóló 64/2024. Kormányrendelet 2024.03.28-án jelent meg a Magyar Közlönyben.
 

Kikre vonatkoznak az újonnan megjelenő szorzók?

Minden olyan nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásra jogosultra, aki 2024-ben igényel pl. korhatáros öregségi nyugdíjat, nők 40 év után járó kedvezménye öregségi nyugdíját, korhatár előtti ellátást, korkedvezményes nyugdíjat, árvaellátást, özvegyi nyugdíjat szülői nyugdíjat, rokkant, egészségkárosodáson alapuló egyéb ellátást stb. A kormányrendelet részletesen felsorolja az érintett ellátásokat típusonként.


Miért fontos a nyugdíjszorzók alkalmazása a nyugdíjak összegszerű megállapításánál?

Azért mert a szorzószámok hatályba lépését követően 15 napon belül kerülnek megállapításra az idén január és december közti időpontban igényelt nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások. 2024-ben nyugdíjba vonulók esetén a nyugdíj összegszerű megállapításánál a 2022-es év, illetve az azt megelőző évek átlagkereseteit figyelembe véve igazítják a 2023-as év kereseti szintjéhez. A tavalyi évben 17,5 %-al növekedtek a nyugdíjszorzók, 2024-ben pedig az előrejelzéseknek megfelelően 14,2 %-os valorizációs szorzók jelentek meg a tavalyi 17,5 %-os emeléssel szemben. Mitől függ a véglegesen megállapított nyugdíj összege? 

A nyugdíj összegének megállapítása három dolog függvénye.
A nyugdíjigénylésre irányuló döntés idén az 1959-ban született férfiakat és nőket érinti, akik öregségi nyugdíjat, valamint azokat a hölgyeket, akik a Nők (40 éves) kedvezményes nyugdíját szeretnék igénybe venni. Természetesen azok a nyugdíjba vonulás előtt állók, aki visszamenőleges hatályú nyugdíjba vonulással élhetnek a tavalyi évre, a jelenlegi szorzószámok ismeretében előzetes számítások elvégzését követően megfontoltan dönthetnek arra vonatkozóan, hogy számunkra melyik a kedvezőbb nyugdíjigénylési időpont. Számos esetben a várható nyugdíj összegére vonatkozóan hasonló életpályán belül is eltérés tapasztalható. Mivel a végleges nyugdíj összegét befolyásoló egyik tényező az elismert szolgálati idő, vagyis, hogy mennyit dolgozott az érintett, a másik pedig a ledolgozott szolgálati évek alatt milyen összegű nyugdíjjárulék-köteles jövedelemre tett szert

A nyugdíj összegének harmadik tényezőjét a nyugdíjba vonulás időpontjában érvényben lévő nyugdíjszorzók adják.
Nagyon fontos, hogy a nyugdíj megállapításánál az alapot nem az utolsó öt év átlagkereset, hanem 1988-tól a nyugdíjba vonulást megelőző napig szerzett bruttó nyugdíjjárulék köteles igazolt keresetek összege alkotja egészen a nyugdíjba vonulást megelőző időpontig. 
Akik a korábbi években vonultak nyugdíjba, az idei nyugdíjszorzók nem vonatkoznak. Ők az év eleji, illetve az évközi visszamenőleges inflációkövető emelésben részesülnek. 
 

Népszerű a nők 40 év után járó kedvezményes öregségi nyugdíja

A legtöbb nyugdíjigény a kortól függetlenül igényelhető nők kedvezményes öregségi nyugdíjára érkezik. 
Ennek a nyugellátásnak a feltételei továbbra is a 40 év szolgálati idő vagy is a munkában töltött idő megléte, a 32 év kereső tevékenységgel együttesen. Ennek a két feltételnek egyidejűleg az igénylés napján igazoltnak kell lenni, az adategyeztető határozat szerint. Fontos, hogy a 40 éves szolgálati időben a külföldön ledolgozott időtartamok jogosító időként beszámítanak, abban az esetben, ha az ezt az illetékes külföldi nyugdíjszerv azt leigazolja. (Természetesen az idei szorzók a tavaly évi ellátások megállapítására nem vonatkoznak.) 
 

Nyugdíj előleg 

Az év elejétől igényelt ellátásokra jogosultak jelenleg nyugdíjelőlegben részesülnek, tekintettel arra, hogy létfenntartásuk biztosítva legyen. 
Az előlegről minden esetben végzésben postai vagy elektronikus úton értesítik a nyugdíjast. Ezt követően, amikor minden adat rendelkezésre áll, az ügyben illetékes Kormányhivatal megállapítja a végleges nyugdíjat és erről határozatban küld értesítést. 
A nyugdíj átutalásáról vagy a postai úton történő kifizetésről a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik.


Magasabb összegű nyugdíj

Mivel növelheti nyugdíja összegét?
Az adategyeztetési eljárás lefolytatása után, illetve az előzetes nyugdíjszámítást követően esetleg növelhető a várható nyugdíja összege. Hosszútávú évi béremelés, vagy vállalkozók esetén emelt összegű munkabér is eredményezheti a várható nyugdíj növekedését, esetleg jubileumi jutalom, végkielégítés és minden olyan nagyobb összegű kifizetés, amelyből nyugdíjjárulék kerül levonásra és megfizetésre.


Hogyan zajlik és mi szükséges az előzetes nyugdíjszámításhoz?

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nyugdíjmegállapításhoz és az előzetes nyugdíjszámításhoz nélkülözhetetlen az adategyeztetési eljárás lefolytatása, amelynek eredményeként a nyugdíjmegállapító szerv határozatban ismeri el a biztosított személy szolgálati idejét, illetve 1988-tól azokat az éves kereseti adatokat, amelyből a nyugdíjjárulék levonása és befizetése megtörtént.
(Minden biztosított esetén a kiadott határozatban ismeri el az illetékes nyugdíjszerv a ledolgozott évek számát naptári napokra meghatározva 1988-tól a nyugdíjjárulék köteles kereseti adatokkal együtt.) Természetesen amennyiben a határozat pld: 2021. 12. 31-ig tartalmazza az adatokat, akkor az előzetes számításhoz szükséges a 2022, 2023 éves bruttó nyugdíjjárulékkal terhelt kereset egészen a nyugdíjigénylést megelőző napig. Így előre több megjelölt időpontra vonatkozóan is elvégezhető az előzetes számítás.
Javasolt az adategyeztetés eredményeként született határozatot tartalmának helyességét minden esetben részletesen ellenőrizni, és amennyiben pontatlanok vagy hiányosak a feltüntetett adatok, érdemes a határozat kézhezvétele után jogorvoslattal (felülvizsgálati kérelemmel) élni. 


Kinek mikor és milyen esetekben érdemes előzetes nyugdíjszámítást kérni, és felkészülni a nyugdíjas évekre?

Kiemelten ajánljuk az előzetes nyugdíjszámítást az idei, illetve a jövő évben nyugdíjba készülőknek számára. Hiszen az adategyeztető határozatból elvégzett nyugdíjszámítás után személyre szabott szaktanácsot tudunk adni, amivel magasabb összegű nyugdíjra tehet szert, így a lehető legtöbbet tudja hosszú távon kihozni a nyugdíjából.
Másodsorban érdemes előzetes számítást végezni, illetve előre tervezni azoknak, akik időben szeretnének felkészülni nyugdíjas éveikre, ezzel biztosítva az időskori megélhetését a nyugdíj korhatár elérése előtt 7-10 évvel.

Mivel a nyugdíj egy életre szóló döntés, a nyugdíjba vonulás időpontjának meghatározása, megfontolást igényel, mert utólag, hónapok, illetve évek elteltével semmilyen esetben sem módosítható. A nyugdíjmegállapítás időpontja és a megállapított nyugdíj összege jogerős határozatban kerül meghatározásra, amelynek utólagos változtatásra nincs lehetőség, kizárólag abban az esetben, ha a nyugdíjmegállapító határozat kézhezvétele után az igénylő meggondolja magát és 15 napon belül jelzi, hogy mégsem él a nyugdíjba vonulás lehetőségével. 
 


Forrás: Szatmáry Tünde Katalin
Fotó: Freepik


Szatmáry Tünde Katalin

Munka, nyugdíj

Szatmáry Tünde Katalin


2024.04.11