Közös végrendelet házastársak esetén: szabályai, feltételei, érvényessége - Ezekre ügyelj a jogász szerint!

Nagyszülők Lapja

Hagyaték, örökség

Nagyszülők Lapja


Közös végrendelet házastársak esetén: szabályai, feltételei, érvényessége - Ezekre ügyelj a jogász szerint! Egy régi jogszabály újragondolása miatt a házastársak újabban akár közös végrendeletet is tehetnek. Kizárólag házastársak vagy élettársak is végrendelkezhetnek közösen? Melyek a házastársi közös végrendelet feltételei? Mikor lesz érvényes az okirat? Jogász válaszol. Régi-új szabály a polgári törvénykönyvben, hogy a házas felek közösen is tehetnek végrendeletet. Ez annyiban "új", hogy jóval korábban erre már volt lehetőség. A jelenlegi szabályozás leporolta a régi rendeletet, pontosabban az aktuális szabály kizárólag házasok esetében teszi lehetővé azt, hogy közösen végrendelkezzenek. A közös végrendelkezés félreértéseit egy olvasói kérdés kapcsán dr. Illés Fanni családjogi szakértőnk tisztázza.

Házastársak közös végrendelete


"Feleségemmel közös végrendeletet szeretnénk írni. Írhatjuk a végakaratunkat közös végrendeletbe, vagy csak ez akkor érvényes, ha külön-külön okiratba foglaljuk? Írhatunk-e közös végrendeletet akkor, ha papíron még házasok vagyunk, de valójában már nem élünk együtt? Megírhatjuk magunk vagy ügyvédhez kell fordulnunk?" - tette fel a kérdéseket nyár elején olvasónk.

A házastársak az életközösségük fennállása alatt készíthetnek ugyanazon okiratba foglalt végrendeletet. Ezt a szabályt az új Polgári Törvénykönyv vezette be - pontosabban vezette vissza- a szabályozásba.

A közös végrendelet kizárólag házastársak esetén érvényes
Ma is élő szabály egyébként, hogy két vagy több személy ugyanabba az okiratba foglalt végrendelete érvénytelen. A jelenlegi szabályozás értelmében, tehát csak az életközösségük fennállása alatt tehetnek a házastársak közös írásbeli végrendeletet. Érdemes tudni, hogy a szóbeli közös végrendelet házastársak esetén kizárt. Szóbeli végrendelet esetén az arra vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni és megvizsgálni, miszerint szóbeli végrendeletet azon (egy személy) tehet, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet megtételét nem teszi lehetővé.

Melyek a házastársi közös végrendelet feltételei?
A közös írásbeli végrendelet feltétele tehát, hogy:
  • egy férfi és egy nő között házasság álljon fenn, és
  • az életközösségük alatt készítsék a végrendeletet.
A felek között akkor áll fenn életközösség, ha vagyoni, érzelmi és nemi életközösségben élnek, továbbá közösen gondoskodnak/gondoskodtak a gyermekek felnevelésről.

A házastársak a végrendeletünket maguk is megírhatják, nem kell ezért ügyvédhez vagy közjegyzőhöz fordulni. Azonban figyelembe kell venni, hogy ki készíti, mert más és más szabályok vonatkoznak rá.

Saját kezűleg írt közös végrendelet - melyek az alaki követelményei?
Saját kezűleg írt végrendelet esetén a közös végrendeletet készítő házas felek közül az egyik saját kezűleg leírja a házas felek végakaratát. Szabályos, ha mindkét házas fél végakaratát csak az egyik fél írja le. A leíró házas fél az okiratot a végén saját aláírásával kell, hogy ellássa. A másik házas fél kötelezettsége, hogy saját kezűleg írjon egy nyilatkozatot a végrendeletre. Ebből kétséget kizáróan ki kell tűnnie, hogy a végrendelet azon része, amely egészben vagy részben az ő vagyonáról rendelkezik, az az ő halál esetére vonatkozó végakaratot is tartalmazza. A nyilatkozat rávezetésén túl a végrendeletet külön alá is kell írnia. Az aláírás tekintetében fontos odafigyelni tehát arra, hogy mindkét házas fél írja alá a végrendeletet. Ha az ilyen formán megírt végrendelet több lapból áll, akkor a házas felek aláírása szabályos, ha a közös végrendeletet az elejétől a végéig saját kezűleg írt végrendelkező fél csak az utolsó oldalon írja alá. A másik, nyilatkozatot tevő házastársnak azonban a végrendelet minden oldalát alá kell írnia. A több lapból álló végrendeletre itt is érvérvényes, hogy annak lapjait folyamatos sorszámozással kell ellátni (az első oldaltól kezdve).

Ügyvéd, közjegyző, más által írt közös végrendelet - mikor érvényes?
Más által írt végrendeletnek minősül például az ügyvéd vagy a közjegyző által (közreműködésével) írt végrendelet. Más által írt végrendeletnek minősül azonban az is, ha az okirat keletkezésének feltételei nem felelnek meg a fenti leírt eseteknek. Például ha a másik házas fél a nyilatkozatát nem saját kezűleg vezette rá a közös végrendeletre (mert megkért rá valaki mást). Ebben az esetben a közös végrendelet akkor érvényes, ha - a folyamatos sorszámozáson túl - mindkét végrendelkező és még két tanú a közös végrendelet összes oldalát az aláírásával látja el.

Tanúk a házastársi közös végrendelet megírásakor
A tanúknak az okiratot tanúkénti minőségük feltüntetésével kell aláírni. A házas feleknek a tanúk előtt kell aláírniuk a végrendeletet, vagy a már aláírt végrendeleteket a tanúk előtt a maguk aláírásának kell elismerni. A végrendelet tanújának az okiratot a rá jellemző, szokásos módon kell aláírnia (ám aláírását olvashatatlan írásjel nem pótolhatja). A tanúk személye megállapítható kell, hogy legyen.
 
Szerző: dr. Illés Fanni családjogi szakértő
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Hagyaték, örökség

Nagyszülők Lapja


2016.06.28