Hagyatéki tartozás - Milyen elmaradt tartozásokat köteles az örökös kifizetni az örökhagyó halála után?

Nagyszülők Lapja

Hagyaték, örökség

Nagyszülők Lapja


Hagyatéki tartozás - Milyen elmaradt tartozásokat köteles az örökös kifizetni az örökhagyó halála után? Mi számít hagyatéki tartozásnak a jog szerint? Köteles-e az örökös az elmaradt közmű, telefon számlákat, adótartozást, albérleti díjat kifizetni az elhunyt hozzátartozó után? Vissza kell-e fizesse az örökös azt a kölcsöntartozást, amivel az örökhagyó személy még életében eladósította magát? Jogász válaszol. "Nem sokkal ezelőtt hunyt el az édesapám. Szeretném megkérdezni, hogy a temettetése költségei engem terhelnek-e? Ha igen, akkor mi számít a szokásos temetés költségeinek? Továbbá - tudomásom szerint - voltak édesapámnak tartozásai. A tartozást kinek kell visszafizetnie és mennyiben?" - érkezett dr. Illés Fanni családjogi szakértőnkhöz olvasónk levele.

Jogász szakértőnk tisztázza, hogy mi számít a törvény szerint úgynevezett „hagyatéki tartozásnak”, illetve milyen elmaradt tartozásokat köteles az örökös kifizetni az örökhagyó halála után.

Hagyatéki tartozás - mi tartozik ide?


A hagyatéki tartozások körét a Polgári Törvénykönyv öröklési jog című könyve részletesen felsorolja. Oly annyira, hogy csak az vehető figyelembe hagyatéki tartozásként, ha azt e törvény nevesíti, és a tartozás –annak jogcíme alapján- valamely csoportba besorolható. A hagyatéki tartozásokért az örökös felel. Az örökös elsősorban a hagyaték meglevő tárgyaival tartozik felelősséget vállalni. Ha több örökös van, az örököstársak egyetemesen felelősek.

Összességében tehát elmondható kérdése alapján, hogy a temetés költségei és az örökhagyó tartozásai hagyatéki tartozások, és ez Önt, mint örököst fogja terhelni. Lássuk, mi számít hagyatéki tartozásnak, ahogyan a törvénykönyv fogalmaz:

•    az örökhagyó illő eltemetésének költségei
•    a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költséget, valamint a hagyatéki eljárás költségei
•    az örökhagyó tartozásai
•    a köteles részen alapuló kötelezettségek
•    a hagyományon és meghagyáson alapuló kötelezettségek

Temetés - kit terhelnek a gyászszertartás költségei?
Az örökhagyó eltemetésének költségei legtöbb esetben a hagyatékot terhelik. Azonban előfordulhat olyan eset, hogy az örökhagyó mondjuk öröklési szerződést köt, ekkor az eltemettetés költségei ezt a szerződést kötő felet terhelik. Abban az esetben, ha az örökhagyó eltemetésére sem szerződés alapján sem végrendelet alapján nincs kit kötelezni, akkor az elhunyt halála előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa kötelezhető.

Kérdésként szokott felmerülni, hogy mi számít illő eltemetésnek. Az elhunyt eltemetésének szűk értelemben vett, kegyeleti szempontból szokásos költségeket kell érteni - például koporsó, síremlék - és a temetkezési vállalkozónak fizetett költségeket kell megfizetni. Azonban az ezen felüli extra, nem feltétlenül indokolt vagy szokásos mértékű kiadásokat már nem tarthatja elfogadhatónak a bíróság, amennyiben azt vizsgálódás tárgyává kell tenni.

Felhalmozott adósságok az elhunyt hozzátartozó után


Az örökhagyó által felhalmozott adósságok köre igencsak széles lehet. Ezért minden esetben át kell gondolni, hogy a pozitívum meghaladja-e a negatívumot. Azaz az örökös igényt tart-e az örökségre vagy visszautasítja azt.

Átszáll-e automatikusan az örkösre az örökhagyó tartozása?
Az örökhagyó tartozása mindaz, amelyet az örökhagyó még életében halmozott fel, és az át tud szállni az örökösre. Minden esetben külön-külön vizsgálni kell, hogy az adott tartozás alapjául szolgáló jogviszony tartozásnak minősül-e, és ha igen, akkor az terheli-e az örököst.

Hitel és kölcsöntartozások - mindenképpen átszáll az örökösre
A jól ismert hitel és kölcsöntartozások biztosan terhelni fogják az örököst.

Elmaradt közös költség, albérleti díj, közüzemi díj, gépjárműadó - az örököst terhelik
Az örököst terhelik továbbá az örökhagyó ingatlanát terhelő tartozások, úgy mint: elmaradt közös költség, albérleti díj, közüzemi díj, gépjármű fenntartásával kapcsolatos kiadások.

Az örökhagyó tartozása lehet még, ha a házastársával éppen válnak vagy már elváltak, de a vagyoni viszonyokat még nem rendezték. A házastársi közös vagyon megosztása során a volt feleségnek bizony lehetnek igényei, így a meghatározott vagyon kiadása az örökösöket terheli.

Hagyaték kezelésével kapcsolatos költségek, közjegyző díja - az örökös fizeti
Végül ne feledkezzünk meg arról, hogy a hagyaték tárgyától függően a hagyaték biztosításával és kezelésével kapcsolatos költségek is felmerülhetnek. Többnyire ide tartoznak a hagyaték tulajdonba kerüléséhez kapcsolódó költségek. Csakúgy, mint a törvény alapján a közjegyzőt megillető munkadíj és költségtérítés. Ez utóbbiért az örökös saját vagyonával is felelősséggel tartozik.

Szerző: dr. Illés Fanni családjogi szakértő
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Hagyaték, örökség

Nagyszülők Lapja


2016.08.02