Hagyatéki tartozás: kit kell előbb kifizetni, ha az elhunytnak több tartozása is volt? Mi a teendő több örökös esetén?

Nagyszülők Lapja

Hagyaték, örökség

Nagyszülők Lapja


Hagyatéki tartozás: kit kell előbb kifizetni, ha az elhunytnak több tartozása is volt? Mi a teendő több örökös esetén? Mi számít hagyatéki tartozásnak? Melyik hitelezőt kell legelőször kifizetni, azaz mi a kielégítési sorrend a jog szerint? Mi a teendő akkor, ha az elhunyt személy tartozását többen is örökölték, nem csak egy személy? Jogász válaszol. Hagyatéki tartozással foglalkozó cikksorozatunk első részében sorra vettük, hogy köteles-e egyáltalán az örökös az elmaradt közmű, telefonszámlákat, adótartozást, albérleti díjat kifizetni az elhunyt hozzátartozó után? Vissza kell-e fizetnie például azt a kölcsöntartozást, amivel az örökhagyó személy még életében adósította el magát?

A hagyatéki tartozással foglalkozó sorozatunk lenti, második részében dr. Illés Fanni családjogi szakértő egy olvasónk levelére reagál, amiből kiderül, hogy többfelé tartozás esetén melyik hitelezőt kell először kifizetni, mi a szerepe a tartozás esedékességének a folyamatban, és mi változik akkor, ha nem csak egy, hanem kettő vagy akár több személy is örökölte az elhunyt utáni tartozásokat.

Hagyatéki tartozással kapcsolatban olvasónk kérdezte
- Szeretném megkérdezni, hogy ha tartozás maradt fenn az örökhagyó után, akkor én, mint örökös azt miből és milyen összegben vagyok köteles visszafizetni? Meg kell őriznem a hagyatékot mindaddig, amíg a hitelezőket ki nem fizetem teljesen? Melyik tartozást kell először visszafizetnem, van sorrend? Mi történik, ha a hagyaték nem fedezi az összes hitelező igényét?

 
Hagyatéki tartozás - Kit kell előbb kifizetni? Mi a sorrend?


A hagyatéki tartozásokról általánosságban az előző cikkemben ejtettem szót. Tudni kell, hogy az ott felsorolt hagyatéki tartozások egyben a hagyatéki tartozás úgynevezett kielégítési sorrendjét is tükrözik. Vagyis a felsorolás egyben a törvény által megszabott kielégítési sorrend. Így tehát előbb az örökhagyó illő eltemetését kell fedezni, majd – többek között - a hagyatéki eljárás költségeit, ezt követik az örökhagyó tartozásai, és így tovább.

A sorrend betartása kötelező. Addig, amíg a sorban előrébb álló tartozás teljes egészében nincs fedezve, a sorban hátrébbálló tartozást megfizetni tilos. Ha az örökös a kielégítési sorrendet mégis felrúgja, akkor ő lesz a felelős. Kivétel a szabály alól, hogy az örökös a sorrend megtartása nélkül elégítheti ki a tartozásokat, ha felteheti, hogy a hagyaték elegendő lesz valamennyi tartozás megfizetésére.

Mi számít hagyatéki tartozásnak a jog szerint?
Tartozás alatt mindig érvényesíthető és esedékessé vált tartozást kell érteni. Amennyiben az azonos kategóriába tatozó hagyatéki tartozások közül több is esedékes, ám nem jut mindegyik kielégítésére elegendő forrás, akkor az azonos kategóriába tartozó követeléseket arányában kell kielégíteni.

Mi a teendő, ha feltételezhetően további hagyatéki tartozások is léteznek?
Kimondja a törvény, hogy ha feltételezhető, hogy vannak még hagyatéki tartozások, akkor a közjegyző az örökös kérésére felhívást bocsát ki, amelyben felhívja a hitelezőket a követeléseik bejelentésére. Ha okkal feltételezhető, hogy van ilyen, akkor az örököstől elvárható, hogy ilyen tartalmú felhívás megtételét kérje a közjegyzőtől. Ezt érdemes megtenni, saját felelősségünk minimalizálása érdekében. Abban az esetben, ha a hitelező az igényét határidőn túl jelenti be, ezzel nem veszíti el ugyan annak a lehetőségét, hogy követelését érvényesítse, ám nem emelhet kifogást azzal szemben, hogy a jelentkezéséig eltelt idő alatt mely kifizetéseket eszközölt az örökös.


Hagyatéki tartozás - amikor több örökös is van


Több örökös egyetemlegesen felel - mit jelent?
Attól függően, hogy egy vagy több örökös felelős a tartozások kielégítéséért, kell alkalmazni a szabályt. Ha több örökös van, akkor ők a hitelezőkkel szemben egyetemlegesen felelősek. Ez azt jelenti, hogy a hitelező bármelyik örökössel szemben érvényesítheti igényét.
Az egyetemlegességben rejlik azonban annak a kockázata, hogy a hitelező csak egy örököstől kér kielégítést, majd ennek az örökösnek a dolga behajtani ezt a többi örököstől, amely nem mindig zökkenőmentes. Azt tudni kell persze, hogy a tartozásokért az örökösök – egymás között - a hagyatékból való részesedésük arányában felelősek.

Amikor csak egyetlen örökös örökli a tartozásokat - csak a hagyaték tárgyaival és hasznaival felel?
Amennyiben egy örökös van, a hagyatéki tartozásokért ő a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezők felé. Ha a tartozás érvényesítésekor a hagyaték tárgyai nincsenek az örökös birtokában, akkor az örökös felel – az öröksége erejéig - az egyéb vagyonával. Az ilyen esetekben vizsgálódás tárgyává kell tenni – mondja a törvény -, hogy az örökös neki felróható okból nem került-e a hagyaték tárgy a birtokába. Ugyanis az örököstől elvárható, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a hagyaték tárgyainak megszerzése, valamint azok értékének/állagának megőrzése érdekében.

Közjegyző és a hagyatéki eljárás költségei - hasznos tudnivalók
Fontos még megemlíteni, hogy a hagyatéki költségekért és a hagyatéki eljárás költségeiért az örökös a saját vagyonával is felel. Vagyis az örökösnek akkor is meg kell fizetnie például a közjegyzőnek a hagyatéki eljárással kapcsolatos munkadíját és költségtérítését, ha nincs hagyaték. Természetesen ezt a díjat jogszabály határozza meg egészen pontosan.

Szakértő: dr. Illés Fanni családjogi szakértő
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Hagyaték, örökség

Nagyszülők Lapja


2016.09.07