Csukás István: Sün Balázs - Videón a mese Halász Judit előadásában, és a teljes szöveg, ha te magad olvasnád

Nagyszülők Lapja

Mondókák, Versek

Nagyszülők Lapja


Csukás István: Sün Balázs - Videón a mese Halász Judit előadásában, és a teljes szöveg, ha te magad olvasnád

Csukás István Sün Balázs című verse igazán időtálló alkotás, hiszen nem csak a mai gyermekek arcára csal mosolyt, de sok mai felnőtt gyermekkori kedvence is ez a bájos mese.
Add tovább unokádnak a süntestvérek történetét! Olvasd fel neki, vagy hallgassátok és nézzétek meg a hozzá tartozó aranyos videót!
 

Erdőszélen, erdőszéli
tölgy tövében volt egy ház.
Abban lakott hét süntestvér:

Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,
Sün Demeter,
Sün Tihamér
s a legkisebb:
Sün Balázs.

Hogyha jól bevacsoráztak
Szűk lett nékik az a ház,
S előfordult ilyenkor,
Hogy kívül rekedt Sün Balázs.
Furakodott, nyomakodott
Morgott, perelt dühöngve
Semmit se ért, mit tehetett,
Lefeküdt a küszöbre.

Telt az idő, múlt az idő
Éjre éj és napra nap
Egyre többször fordult elő,
hogy a házból a legkisebb kimaradt.
"Ebből elég! Torkig vagyok!"
kiáltott fel Sün Balázs -
"Sokan vagyunk,
s kicsi nékünk ez a ház..
Éppen ezért én elmegyek
Szerbusz néktek hat testvér
Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,
Demeter és Tihamér!"


Miután így elbúcsúzott
Fogta magát, elindult,
Lába nyomán
Porzott a vén gyalogút.
Így baktatott, így poroszkált
Szomszéd tölgyig meg sem állt
Ottan aztán sürgött, forgott,
Árkot ásott, falat emelt,
Tetõt ácsolt, ajtót szegelt,
És mire a nap leszállt,
Épített egy kalyibát.

"Így ni!" - mondta - "Most már végre kényelmesen alhatok!
Nem tolnak ki
a küszöbre a nagyok!"


Falevélbõl ágyat vetett
Kényelmeset,
belé feküdt s hortyogott,
hogy csörögtek
s remegtek az ablakok.
Éjféltájban vihar támadt
Hajlítgatta a vén fákat
Fújt a szél nagy zajjal ám
S arra ébredt, hogy zörögnek
A kalyiba ajtaján.

"Ki az?" - szólt ki fogvacogva -
"Ki kopogtat éjnek idején?"
"Mi vagyunk az" - szóltak kintrõl -
"Mi vagyunk a hat testvér:
Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,
Demeter és Tihamér!
Elvitte a szél a házunk,
engedjél be,
ázunk-fázunk idekinn,
csurom víz a kabát rajtunk
és az ing!"


"Jól van, jól van"
- szólt Sün Balázs -
"Jövök már."
S fordult a kulcs, nyílt a zár.
Betódultak mind a hatan
Tele lett a kalyiba
Kérdezte is Sün Tihamér:
"Mondd csak testvér,
nincs csak ez az egy szoba?"


Lefeküdtek, elaludtak
S arra ébredt Sün Balázs:
Újra kicsi lett a ház!
Mert az éjjel ide-oda lökõdve
Kiszorult a küszöbre.
"Ejnye!" - mondta fejvakarva - 
"Mit tehetnék? Megnövök!
S akkor talán nem lesz ágyam,
Nem lesz párnám a küszöb!"

 


 

Hogyan vigyázhatunk a sünikre, és mit tanácsos tennünk, ha beteg, sérült vagy kölyök sünt találunk? Ebből a cikkünkből minden kérdésre választ kapsz.

 

Fotó: Youtube

 

 


Nagyszülők Lapja

Mondókák, Versek

Nagyszülők Lapja


2024.05.22